INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Onsdag den 27. maj 2020 kl. 19:00.

Med forbehold for udskydelse endnu engang indkalder vi igen til ordinær generalforsamling. Alt afhænger af, hvad der bliver åbnet op for af retninglinjer for forsamlinger efter 10. maj.

På hvilken lokalitet i Kerteminde tilgår snarest.

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Budget til orientering.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 12. maj 2020 kl 23:59. Forslag skal sendes elektronisk til sekretaer@kerteminde-motionscenter.dk Forslag, der indkom i marts til den planlagte generalforsamling, er automatisk med på den endelige dagsorden.

Endelig dagsorden for generalforsamlingen bliver offentliggjort på hjemmesiden, Facebook og i motionscenteret tirsdag den 19. maj 2020.

Revideret regnskab for 2019 kan rekvireres fra tirsdag den 19. maj på e-mail: dagligleder@kerteminde-motionscenter.dk

Meddelelse fra bestyrelsen vedr. situationen

Kære medlemmer i Kerteminde motionscenter!
På baggrund af den nuværende situation med Covid-19, og de ændringer, som det bringer ind i alles hverdag bl.a. ingen træning i centeret, har vi valgt at skrive til jer for at fortælle lidt om, hvad der sker i centeret.
Thorbjørn er fortsat på arbejde og i samarbejde med Iben, Poul og bestyrelsen, forsøges der at renovere centeret.
Der males og diverse reparationer og forbedringer udføres, så centeret kan fremstå fint og klar til, når vi forhåbentligt snart kan byde jer alle velkommen igen.
I kan løbende se billeder på Facebook af, hvordan arbejdet skrider frem.
”Tak fordi I har valgt at træne hos os” – Det er vi rigtigt glade for.
Da vi er en lille forening og derfor er meget afhængig af antal betalende medlemmer, har vi en bøn til jer alle.
For at centeret økonomisk kan komme igennem Covid-19 krisen og har økonomisk eksistensgrundlag, når krisen er overstået, beder vi alle om fortsat at betale medlemskab og ikke afvise betaling, udmelde sig eller sætte sit medlemskab på pause.
Selvom centret er lukket for medlemmer, har foreningen stadig faste udgifter så som husleje, forbrug og løn, der skal betales. Manglende indtægter kan få stor betydning for centerets overlevelse og dermed jeres mulighed for at træne hos os i Kerteminde.
Vi håber, at alle bakker op om centeret, og at vi derved undgår forandringer i centerets økonomi.

Endelig dagsorden til generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 4. Budget til orientering.
 5. Behandling af indkomne forslag.
  5.1. Bestyrelsen: Forslag til køb / udskiftning / reparation af cykler og redskaber m.m.
  5.2. Poul Bo Hansen: Rimeligheden i foreningens investering i spin-lokalet i forhold til brugen.
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
  Formand Jesper Bøgelund Kristiansen – på valg, ønsker genvalg
  Næstformand Susanne Ørvad Jensen – ikke på valg
  Sekretær Ebbe Sønderhousen – på valg, ønsker ikke genvalg
  Kasser Lotte Noe – på valg, ønsker ikke genvalg
  Bestyrelsesmedlem Joan Vesterager Jørgensen – på valg, ønsker ikke genvalg
  Suppleant Sophy Bostholm – på valg, ønsker genvalg
 7. Valg af revisor.
 8. Eventuelt.

Generalforsamling

DER INDKALDES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I KERTEMINDE HELSE- OG SPORTSFORENING

DATO & TID: Tirsdag den 17. marts 2020 kl. 19:00

STED: Holdsalen, Fyrrevænget 1a, 5300 Kerteminde

DAGSORDEN: Ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

4. Budget til orientering.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse og suppleanter.

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen,
altså senest mandag den 2. marts 2020 kl. 23:59.
Forslag skal sendes elektronisk til sekretaer@kerteminde-motionscenter.dk

Endelig dagsorden:
Offentliggøres i centeret og på hjemmesiden mandag den 9.marts 2020.

Revideret regnskab for 2019:
Fremlægges i centeret mandag den 9. marts 2020.

Venlig hilsen

Bestyrelsen, Kerteminde Helse- og Sportsforening

DANCE EVENT

Nu på søndag den 3. november kl. 10:00-11:30

Er du til dans og glæde og danseglæde, så skal du med på søndag.
Vores egen fantastiske danseinstruktør Tina har vi sat sammen med lige så fantastiske Szymon fra Odense, så der er garanti for fed musik og lækre danse.

Og book lige søndag den 1. december samme tid med det samme. Der vender de to tilbage med et dance event i juleedition.