Generalforsamling

DER INDKALDES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I KERTEMINDE HELSE- OG SPORTSFORENING

DATO & TID: Tirsdag den 17. marts 2020 kl. 19:00

STED: Holdsalen, Fyrrevænget 1a, 5300 Kerteminde

DAGSORDEN: Ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

4. Budget til orientering.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse og suppleanter.

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen,
altså senest mandag den 2. marts 2020 kl. 23:59.
Forslag skal sendes elektronisk til sekretaer@kerteminde-motionscenter.dk

Endelig dagsorden:
Offentliggøres i centeret og på hjemmesiden mandag den 9.marts 2020.

Revideret regnskab for 2019:
Fremlægges i centeret mandag den 9. marts 2020.

Venlig hilsen

Bestyrelsen, Kerteminde Helse- og Sportsforening

DANCE EVENT

Nu på søndag den 3. november kl. 10:00-11:30

Er du til dans og glæde og danseglæde, så skal du med på søndag.
Vores egen fantastiske danseinstruktør Tina har vi sat sammen med lige så fantastiske Szymon fra Odense, så der er garanti for fed musik og lækre danse.

Og book lige søndag den 1. december samme tid med det samme. Der vender de to tilbage med et dance event i juleedition.