Bestyrelsen

Formand:
Jesper Kristiansen
Mail: formand@kerteminde-motionscenter.dk
Telefon: 2991 7016

Næstformand:
Susanne Ørvad
Mail: naestformand@kerteminde-motionscenter.dk
Telefon: 2840 3220

Kasserer:
Lotte Noe
Mail: kasserer@kerteminde-motionscenter.dk
Telefon: 4099 3682

Sekretær:
Ebbe Sønderhousen
Mail: sekretaer@kerteminde-motionscenter.dk
Telefon: 302 303 65

Bestyrelsesmedlen:
Joan Vesterager Jørgensen
Telefon: 2533 5072

Suppleanter:
Sophy Bostholm
Telefon: 2579 4415