INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Onsdag den 27. maj 2020 kl. 19:00.

Med forbehold for udskydelse endnu engang indkalder vi igen til ordinær generalforsamling. Alt afhænger af, hvad der bliver åbnet op for af retninglinjer for forsamlinger efter 10. maj.

På hvilken lokalitet i Kerteminde tilgår snarest.

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Budget til orientering.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 12. maj 2020 kl 23:59. Forslag skal sendes elektronisk til sekretaer@kerteminde-motionscenter.dk Forslag, der indkom i marts til den planlagte generalforsamling, er automatisk med på den endelige dagsorden.

Endelig dagsorden for generalforsamlingen bliver offentliggjort på hjemmesiden, Facebook og i motionscenteret tirsdag den 19. maj 2020.

Revideret regnskab for 2019 kan rekvireres fra tirsdag den 19. maj på e-mail: dagligleder@kerteminde-motionscenter.dk